בונג'ק

בית: 
127
טלפון: 
02-5700187
שם פרטי: 
אסף
שם פרטי: 
טלי (הדני)
נייד: 
054-7780755
נייד: 
054-7780754
דואר אלקטרוני: 
--
דואר אלקטרוני: 
tali.bo@gmail.com