בוצר

בית: 
128
טלפון: 
02-5334965
שם פרטי: 
חיים
שם פרטי: 
אביבה (נמרודי)
נייד: 
054-5298029
נייד: 
050-6242247
דואר אלקטרוני: 
bodkim1@gmail.com
דואר אלקטרוני: 
avivabotzer@gmail.com