ג'יניאו

בית: 
55
טלפון: 
02-5341507
שם פרטי: 
זוהר
שם פרטי: 
חגית (אדיב)
נייד: 
--
נייד: 
050-5552969