גת

בית: 
146
טלפון: 
02-5495543
שם פרטי: 
משה
שם פרטי: 
יעל (קפלן)
נייד: 
050-5172333
נייד: 
050-7818048
דואר אלקטרוני: 
--
דואר אלקטרוני: 
yael.kaplangatt@gmail.com