הירש

בית: 
56
טלפון: 
02-5333060
שם פרטי: 
שמואל
שם פרטי: 
ישראלה
נייד: 
054-5280400
נייד: 
054-5280300
דואר אלקטרוני: 
hirschsster@gmail.com
דואר אלקטרוני: 
--