תמם

בית: 
135
טלפון: 
02-5790277
שם פרטי: 
פנינה
נייד: 
052-3801035