ליכטשטיין

בית: 
123
טלפון: 
02-5337417
שם פרטי: 
דוד
שם פרטי: 
אסתר
נייד: 
054-8820695
נייד: 
050-7453456
דואר אלקטרוני: 
davidli@ekmd.huji.ac.il
דואר אלקטרוני: 
--