סגל

בית: 
52
טלפון: 
02-5341347
שם פרטי: 
שמואל
שם פרטי: 
יפה