פישל

בית: 
22
טלפון: 
02-5341933
שם פרטי: 
רות
נייד: 
054-4450564
דואר אלקטרוני: 
ruthf@hadassah.org.il