פרסי

בית: 
35
טלפון: 
02-5792252
שם פרטי: 
אהרון
שם פרטי: 
קרן
נייד: 
052-2865583
נייד: 
052-2286159
דואר אלקטרוני: 
--
דואר אלקטרוני: 
keren_pp@012.net.il