קולטון

בית: 
22
טלפון: 
02-5341866
שם פרטי: 
ליהוא
שם פרטי: 
תרצה (ילון)
נייד: 
050-2680600
נייד: 
050-5904424
דואר אלקטרוני: 
--
דואר אלקטרוני: 
tirza.yk@gmail.com