קליגמן

בית: 
10
טלפון: 
02-5341696
שם פרטי: 
עטרה
נייד: 
052-3289022
דואר אלקטרוני: 
atavner@bezeqint.net