קסטרו

בית: 
113
טלפון: 
02-5336223
שם פרטי: 
חיים
שם פרטי: 
אילת
נייד: 
052-2600609
נייד: 
052-3864207
דואר אלקטרוני: 
--
דואר אלקטרוני: 
eilathaimkst@gmail.com