קפלוטו

בית: 
112
טלפון: 
02-5341527
שם פרטי: 
יניב
שם פרטי: 
שרון
נייד: 
054-2223533
נייד: 
054-6486446
דואר אלקטרוני: 
--
דואר אלקטרוני: 
sharon.kapeloto@mailpoalim.co.il