שוסברגר

בית: 
42
טלפון: 
02-5341055
שם פרטי: 
מיכאל
שם פרטי: 
יהודית