שמטרר

בית: 
141
טלפון: 
02-5337915
שם פרטי: 
רוזליה