תימור

בית: 
60
טלפון: 
02-5342580
שם פרטי: 
שושנה